شرح خدمات کمیته دانشجویی:

  1. تقویت ارتباط حوزه‌های تشکلی و دانشگاه
  2. ایجاد کمیته‌های دانشجویی تخصصی در رشته‌های مختلف
  3. برگزاری تورهای دانشجویی جهت تقویت ارتباط حوزه‌های کارآفرینی و دانشگاه
  4. برگزاری نشست‌های دوره‌ای و مقطعی بصورت هم‌اندیشی
  5. برگزاری نشست‌های انتقال تجربه از کارافرینان به دانشجویان
  6. حمایت از طرح‌های دانشجویی، رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها
  7. ارزیابی عملکرد سایر تشکل‌ها در حوزه‌های دانشجویی

کارشناس کمیته دانشجویی

فرزانه زرمهری

خانم فرزانه زرمهری

انجمن شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای

سبد خرید