نظرسنجی تشکیل کمیته های راهبردی
کمیسیون خدمات فنی مهندسی مشاوره ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی

اسامی کمیته ها:

1- کمیته آموزش و پژوهش

2-کمیته جوانان و دانشجویان

3-توسعه صادرات خدمات فنی،مهندسی،مشاوره ای و عمران

4-حقوقی،پایش قوانین و مالکیت فکری

5-عمران و صنایع وابسته

6- سازندگان و سرمایه گذاران مسکن

7-تولید ملی،استاندارد و پایش واردکنندگان

8-خدمات مشاوره و بهبودکیفیت

9-آینده پژوهی و فرانگران

10- Start upو صنایع پیشرفته

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

سبد خرید