خدمات انجمن

 

تاییدیه گواهینامه ها

تحقیق و توسعه

صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها

خدمات مشاوره

فعالیت های انجمن
 
  • معرفی 117 شرکت عضو جهت جذب اعتبارات صیانت از تولید به مبلغ هفتصد میلیون ریال برای هر عضو در قالب سرمایه در گردش
  • عقد قرارداد بیمه تکمیلی برای کارمندان شرکت‌های عضو
  • اخذ تخفیف ویژه از بیمه ایران جهت قراردادهای بیمه ای اعضاء
  • برگزاری اولین جشنواره انتخاب واحدهای نمونه فنی مهندسی استان خراسان رضوی
  • انتخاب واحدهای نمونه فنی مهندسی استان خراسان رضوی طی 9 سال
  • انتخاب واحدهای نمونه فنی مهندسی کشور طی 6 سال

گالری تصاویر

معرفی کتاب

کتاب خلاقیت

کتاب خلاقیت

29 مرداد 1401 معرفی کتاب

کتاب خلاقیت : خلاقیت ، موضوعی است که این روزها درباره اش بسیار می نویسند.

یادداشت های اقتصادی

رشد قارچی دانش بنیان ها

رشد قارچی دانش بنیان ها

29 خرداد 1401 یاداشت های اقتصادی

سیاستگذاری در تولید دانش بنیان با چه خطاهایی مواجه است؟ بازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی