اساسنامه انجمن

 

فصل اول کلیات

ماده 1-  اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری  بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ،  حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و  حقوقی عضو، انجمن … به استناد بند (ك) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگاني، صنايع،معادن و كشاورزي ايران و ماده ( 5 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زير تشكيل مي گردد.

ماده 2- نام:

” انجمن شرکتهای فنی ، مهندسی و مشاوره ای استان خراسان رضوی  ”

ماده 3- هویت:

” انجمن شرکتهای فنی ، مهندسی و مشاوره ای استان خراسان رضوی ”  که در این اساسنامه اختصاراً  “انجمن” نامیده می شود، در اجرای بند (ک ) ماده ( 5 ) قانون اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزي ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار  و  با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت صنفی، حرفه ای، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده 4- تابعیت:

تابعیت “ انجمن” ایرانی است.

ماده 5- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی” انجمن ” در مرکز استان می باشد.

تبصره: تعیین محل دفتر مرکزی” انجمن ” از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی “ انجمن” مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان خواهد رسید.

ماده 6- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت ” انجمن” محدوده جغرافیایی استان است. ” انجمن” می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شهرستانها نمایندگی دایر کند.

تبصره : شرایط تشکیل شعب و نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

 

ماده 7- مدت فعالیت :

مدت فعالیت ” انجمن” از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

 

فصل دوم وظائف و اختیارات

ماده 8- وظایف و اختیارات ” انجمن ” عبارتند از:

8-1- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با تولید  و صادرات  ؛

8-2- کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضاء؛

8-3- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با تولید کالاهای مربوطه؛

8-4- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ انجمن” و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی وتبادل اطلاعات مربوطه؛

8-5- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت ” انجمن ” در استان؛

8-6- حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان؛

8-7- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت  توليد و صادرات ؛

8-8- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء؛.

8-9- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام كنترل هاي كيفي و رتبه بندیهای مورد نیاز؛

8-10- معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف استان جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛

8-11- برگزاری دوره های آموزشی  مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای؛

8-12- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت “ انجمن”؛

8-13- اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های تجاری وبازاریابی ازکشورهای خارجی؛

8-14- جلوگيري از انجام رقابت هاي ناسالم اعضا با یکدیگر از طريق هماهنگی های درون تشکلی و پس از آن  اعمال ضوابط كميته انضباطي اتاق ايران؛

8-15- كوشش برای رفع اختلافات في مابين فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص؛

8-16- ايجاد بستر و سازوكار لازم جهت پذيرش وظايف اجرايي دولت در محدوده استان كه دراجراي قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه  به “ انجمن” تفويض  مي شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه؛

8-17- كوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجراي صحيح مقررات اقتصادي و رعايت شئون تجاري كشور؛

8– 18- اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمانهای مسئول استان؛؛

8-19- صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط ؛

8-20- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء ” انجمن ” با نهادهای داخلی و خارجی ؛

8-21- تشویق و راهنمایی اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط ” انجمن ” عنداللزوم از طریق گروه داوری .

8-22- ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های تخصصی توسط اعضاء برای متقاضیان داخلی و خارجی

8-23- ارائه خدمات مشاوره ای و پیمانکاری توسط اعضاء به متقاضیان داخلی و خارجی .

فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

ماده 9 ـ عضویت و شرایط آن :

كليه فعالین در عرصه موضوع فعالیت انجمن در استان ميتوانند با داشتن شرايط زير به عضويت انجمن درآيند:

الف – داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت  معتبر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

ج – دارا بودن مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح قانونی  یا مدرک تحصیلی معتبر

د –  پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

ﻫ ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

تبصره 1 : در صورتیکه هر یک از اعضا بنا به دلایلی ذیلاً احصاء میشود شرایط عضویت را از دست بدهد ، ادامه عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گردد .

بند 1 – از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده ( 9 ) این اساسنامه .

بند 2 – انحلال و یا عدم فعالیت مرتبط با موضوع انجمن .

بند 3 – محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران .

تبصره 2 – پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده است ، مشمول شرایط ورود اعضاء جدید خواهد بود .

ماده 10 ـ حقوق و وظایف اعضاء :

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف  ” انجمن ” می باشند.

تبصره 1- زایل شدن هریک از شروط پذیرش عضویت برای هریک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره 2- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرائط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 3 ـ آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرائط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “ انجمن” را نخواهند داشت.

 

فصل چهارم   ارکان

ماده 11- ارکان “ انجمن” عبارتند از:

–           مجمع عمومی؛

–           هیات مدیره؛

–           بازرس.

ماده 12- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری ومتشکل ازاعضاء یا نمایندگان رسمی اعضای “ انجمن” میباشد.

12-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن و حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیر الانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به مدیریت امور تشکل های اتاق استان نسبت به قرار دادن آگهی دعوت در وبگاه رسمی اتاق استان هماهنگی نماید.

12-2- نماینده هر عضو حقوقی در “ انجمن” جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیات مدیره یا مدیرعامل عضو مربوطه و دارای معرفینامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناٌ اعضای حقیقی نیز می بایست اصالتاٌ در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.

12-3- اخذ رای در مجامع عمومی “ انجمن” بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد  و یا به صلاحدید مجمع عمومی در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی نماید.

12-4- نماینده اتاق رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رییسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

12-5- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه “ انجمن” برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

12-6- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

12-7- حضور نماینده اتاق استان در کلیه جلسات مجمع عمومی(عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

12-8- دبیرخانه “ انجمن” باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق استان ارسال نماید.

 

 

 

ماده 13- مجامع عمومی بر دو نوعند:

–           مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده،

–           مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 14- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و در ظرف سه ماهه اول سال مالی وفق ماده 12-1 تشکیل  می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده:

15-1- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره؛

15-2- استماع گزارش بازرس؛

15-3- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “ انجمن”؛

15-4- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

15-5- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی؛

15-6- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛

15-7- انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل؛

15-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

تبصره1: هیأت مدیره می بایست حداقل 20 روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس ارائه نماید.

ماده16- هیئت مدیره بایستی حداقل 20 روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 12-1 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده 17- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 12-1 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 18- مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور اکثریت نسبی اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با آراء مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

 

ماده 19- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “ انجمن”؛

ب- انحلال “انجمن” و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه؛

ج- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

ماده 20- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی “ انجمن” رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 21- درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور  نصف به علاوه یک اعضا  و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 22- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 13 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده 12-1 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 23 ـ با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12-1 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز طبق ماده 12-1 از اعضاء دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده 24- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان “ انجمن” دارای سمتی است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 25- چنانچه نماینده عضو حقوقی “ انجمن” پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام، به خودی خود از سمتی که در “ انجمن” دارد معزول و هیچگونه سمتی در” انجمن”  نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

تبصره: هیات مدیره شرکتی که نماینده اش به عضویت در ارکان “ انجمن” انتخاب شده است، چنانچه نماینده اش، به هردلیلی، ازعضویت در شرکت متبوع خارج شود، باید مراتب را به صورت مکتوب به “انجمن” اعلام کند.

ماده 26- هیأت مدیره:

26-1- هیأت مدیره “ انجمن” ( 7 ) نفر مرکب است از ( 5 )  نفر عضو اصلی و( 2 ) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین نمايندگان اعضای “ انجمن” برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

26-2- بعد از اختتام دوره ماموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت  مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای  هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

26-3- هر یک از اعضای “ انجمن”  می توانند در دوره های متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب گردند و انتخاب مجدد ایشان ، منوط به كسب حداقل نصف به علاوه یک آراي حاضرين مي باشد.

ماده27- هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل

می شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان  نائب رئیس انتخاب خواهد نمود.

ماده 28- مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضای هیأت مدیره بیش ازمدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمتها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده 29- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رییس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی “ انجمن” یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

ماده30- درصورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده 31- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل 3  نفر از اعضای اصلی هيات مديره رسمیت پیدا می کند.

ماده 32- اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است .

ماده 33- تصمیمات هیأت مدیره با رای حداقل 3 نفر از اعضاي اصلي هيات مديره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 34- از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیأت مدیره تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد.

ماده 35- هیأت مدیره یکنفر شخص حقیقی را ازخارج ازاعضای هیات مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره 1- هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 2- سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله عزل از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد.

تبصره 3- دبیر می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده 36-  برای انجام امور اداری و اجرایی “ انجمن” دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس      می گردد.

 

ماده 37- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی “ انجمن” است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور” انجمن” برخوردار است.  اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

37-1- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام “ انجمن” در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات “ انجمن” و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

37-2- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

37-3- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

37-4- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول بنام و حساب “انجمن”؛

37-5- استخدام و عزل ونصب دبیر “ انجمن” وتعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها؛

37-6- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان ودیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق وتکالیف مربوط به داوری؛

37-7- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “ انجمن” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

37-8- تعیین و اعزام نماینده به شوراها ، کمیسیون ها ،کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی؛

37-9- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور” انجمن”درچارچوب اساسنامه؛

37-10- تدوین برنامه و بودجه “انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-11- تهیه صورت دارائی و دیون “ انجمن”، تنظیم ترازنامه وحساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-12- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد “انجمن” به اتاق ایران؛

37-13- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر؛

37-14- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان “ انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-15- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های “ انجمن”؛

37-16- همکاری با اتاق ایران، اتاقهای شهرستانها، اتاقها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده 38- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

38-1- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت) “ انجمن” و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38- 2- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه” انجمن” و ارائه آن به هیات مدیره؛

38-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی “ انجمن” و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38-4- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها وپرداختهای “ انجمن” را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی “ انجمن”، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

38-5- تعیین کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “ انجمن”؛

38-6- انتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی وتهیه وتدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38-7- ارائه گزارش عملکرد “ انجمن” به هیات مدیره؛

38-8- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

ماده 39- بازرس:

39-1- یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “ انجمن”  می شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس را داشته باشند.

39-2- درصورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 40- وظایف بازرس:

40-1- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به  هیأت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید.

40-2- بازرس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “ انجمن” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

40-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به  دبیر خانه ارائه خواهد نمود.

40-4- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشهای خود را به دبیرخانه “ انجمن” تحویل دهد.

 

فصل پنجم منابع مالی

ماده 41- منابع مالی انجمن عبارتند از :

41-       1 – ورودیه عضویت ،

41 – 2 – حق عضویت سالانه ؛

41 – 3 –  هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی؛

41 – 4 – وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا ؛

تبصره: در خصوص ارتباط مالی با انجمن استانی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی انجمن ملی می باشد.

ماده 42 – داوطلبين عضویت در” انجمن” باید مبلغ ورودیه رابه حساب ” انجمن” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده 43 – هرعضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب “ انجمن” واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 44 – مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد هیأت مدیره و توسط مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد. در ضمن مجمع عمومی می تواند اختیار خود در این زمینه را به صورت سالانه به هیأت مدیره تفویض کند.

ماده 45 –  “ انجمن” می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه  ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکهای و مؤسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

ماده 46 – هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی و غیره

هزینه های “ انجمن” را تأمین کند.

فصل ششم انحلال و تصفیه

ماده 47- “ انجمن” بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده 48- چنانچه انحلال “ انجمن” از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان تشکل های عضو انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره “انجمن” قبل از انحلال، در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده 49- پس ازاعلام انحلال “ انجمن” و تعیین اعضاء هیأت تصفیه، مدیران سابق “ انجمن” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “انجمن” را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیأت تصفیه نمایند.

ماده 50- هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده 51- وظائف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “ انجمن” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم   موارد متفرقه

ماده 52 -“ انجمن” بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز کمیسیون های تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء “انجمن” و یا خارج از آنها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال آن براساس آیین نامه ها و مقرراتی خواهد بود که توسط  هیأت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.

ماده 53- “ انجمن” می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین بازرگانی، گمرکی، بانکی، ارزی، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و ترانزیت، حقوقی، نمایشگاهی، انفورماتیک، اقتصادی و … ، خارج از اعضای “انجمن”، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده 54- حکمیت :

“ انجمن” می تواند درامور تخصصی خود اقدام به امر حکمیت ( داوری ) نماید ، در این صورت هیأت مدیره می تواند از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران استفاده کند.

ماده 55- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت  می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 56 – رعایت کلیه مصوبات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن لازم الاجرا می باشد.

ماده 57 – در خصوص مسائل کلی و کلان بخش انجمن استانی تابع انجمن ملی می باشد.همچنین چگونگی ارتباط عملکردی انجمن استانی  با انجمن ملی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی انجمن ملی می باشد.

ماده 58- این اساسنامه در( 7 ) فصل و( 57 ) ماده و ( 11 ) تبصره در تاریخ 20/12/1396 به تصویب مجمع عمومی مؤسسين ” انجمن” رسيده است.

برچسب‌ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند

در حال بارگیری کپچا ...