شرح خدمات کمیته آموزش:

  1. اخذ نظرات اعضا و تشکل‌ها درخصوص تعیین سرفصل‌های آموزشی مورد نیاز
  2. بررسی کارشناسی سرفصل‌های ارائه شده و تهیه پروپوزال دوره‌های آموزشی
  3. شناسایی و انتخاب اساتید برگزیده درخصص دوره‌های آموزشی
  4. برگزاری دوره‌های آموزشی
  5. ارائه کارگاه‌های آموزشی مرتبط با سرفصل‌های ارائه شده
  6. ارائه گواهینامه معتبر حضور در دوره‌های آموزشی
  7. ارزیابی و ارزشیابی دوره‌های آموزشی برگزار شده

کارشناس کمیته آموزش

سورنا صراف زاده

آقای سورنا صراف‌زاده

سبد خرید