شرح خدمات کمیته پشتیبانی و خدمات رفاهی:

  1. ارائه خدمات مورد نیاز اعضا و فعالان اقتصادی جهت تسهیل‌گری دریافت خدمات رفاهی
  2. ارائه بسته‌های حمایتی مختلف در مقاطع زمانی مورد نیاز همچون یارانه‌های متعلقه در بخش‌های مختلف کارافرینی
  3. تسهیل‌گری در استفاده از خدمات تشکل‌های اجرایی جهت بهره‌برداری کارافرینان
  4. پشتیبانی و تسهیل‌گری ایجاد بستر مناسب جهت بهره‌برداری از امکانات سایر واحدها بصورت چترهای حمایتی
  5. ارائه خدمات مقطعی جهت بالا بردن انگیزه‌های کار نزد فعالان اقتصادی