AGI

هوش مصنوعی یا AGI چیست و چه کاربردی دارد؟

هوش عمومی مصنوعی (AGI) در یک سیستم سبب می شود که یک دستگاه همانند یک انسان جهان را درک کند. همچنین قادر به یادگیری و انجام طیف عظیمی از کارها با ظرفیت انسانی است. AGIدر واقعیت وجود ندارد. اما بیش از یک قرن است که این موضوع در داستان های علمی تخیلی به ...