-کارگاه-سامانه-مودیان

کارگاه آموزشی سامانه مودیان

نظر به لازم الاجرا شدن قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال 1402 و درخواست مدیران محترم جهت آشنایی با این سامانه، انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در خردادماه 1402 نموده است. لذا خواهشم ...