سامانه-مودیان

کارگاه آموزشی سامانه مودیان

در راستای خدمات‌دهی به اعضا و فعالان اقتصادی، انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی درنظر دارد جهت ارائه دستورالعمل های جدید و پرسش و پاسخ تخصصی جهت اعضای خود در خصوص سامانه مودیان مالیاتی، کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان اداره ک ...

هوشمندسازی

فرم ثبت نام دوره آموزشی آشنایی تخصصی با هوشمندسازی ساختمان

زمان برگزاری:27 آبان الی 1 آذرماه 1402ساعت 16 الی 19مکان برگزاری:مرکز آموزش اتاق بازرگانی مشهدبلوار وکیل‌آباد، بین هنرستان و سامانیه پ 252هزینه دوره 3/500/000 تومان با تخفیف ثبت نام از وب ...

سامانه-مودیان

کارگاه آموزشی سامانه مودیان

پیرو برگزاری دوره مقدماتی آشنایی با سامانه مودیان مالیاتی در 25 خرداد 1402 توسط این انجمن و نظر به اصلاحات جدید سامانه مودیان، در راستای خدمات‌دهی به اعضا و فعالان اقتصادی، انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی اقدام به برگزاری پ ...