فرم نیاز سنجی بیمه

فرم بیمه با سلام خدمت اعضای محترم انجمن شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای استان خراسات رضوی در راستای بهبود خدمات انجمن و رفع موانع صنفی اعضا این فرم برای پایش و جمع اوری اطلاعات بیمه گران برتر برای انعقاد قرار داد برای اعضای انجمن قرار گرفته است.خواهشمند ...