برگزاری هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

برگزاری هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه که روز یکشنبه مورخ 8 مرداد ۱۴۰۲ در محل دفتر کارگروه سازندگان مشهد انجام شد موارد ذیل به عنوان دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت: اصلاح برنامه‌ریزی جل ...

جلسه هیئت مدیره

برگزاری ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه که روز یکشنبه مورخ 21 خرداد 1402 در محل دفتر شرکت اطلس افروز شرق انجام شد موارد ذیل به عنوان دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت: دوره های آموزشی برنامه ...

دیدار با دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد

دیدار هیئت مدیره انجمن با دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد

با حکم ریاست اتاق بازرگانی مشهد، آقای مهندس علی کبیر به عنوان دبیرکل اتاق مشهد در دوره دهم منصوب شدند. هیئت مدیره انجمن جهت عرض تبریک روز پنجشنبه مورخ 4 خردادماه 1402 در اتاق بازرگانی حضور یافتند. در این جلسه از زحمات و همراهی آقای مهندس کبیر در دوره ...

دیدار با رئیس اتاق بازرگانی مشهد

دیدار هیئت مدیره انجمن با ریاست اتاق بازرگانی مشهد

در پی آغاز به کار دهمین هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی جهت تبریک و دیدار با ریاست جدید اتاق، جناب آقای مهندس محمدرضا توکلی‌زاده روز پنجشنبه 4 خردادماه 1402 در جل ...

انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

برگزاری پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن روز شنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه 1402 با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار شد. این جلسه با میزبانی دبیر انجمن در برج آرمیتاژ مشهد و با دستور جلسه بهبود برندینگ انجمن و ارتباط مستمرتر و موثرتر با شرکت‌های عضو انجمن برقرار شد. ...

انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی در سال 1402

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی در سال 1402 روز سه شنبه مورخ 29 فروردین ماه با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد. در این جلسه که چهارمین جلسه دوره جدید هیئت مدیره بود دستور جلسات زیر مورد بررسی قرار گرفت: ارائه ...

جلسه هیئت مدیره

برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره 1401/12/22 انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی در سال 1401 روز دوشنبه مورخ 22 اسفندماه 1401 با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار و به بررسی موضوعات و موارد انجمن پرداخته شد.  

جلسه هیئت مدیره

برگزاری دومین جلسه هیئت مدیره 1401/12/11 انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

دومین جلسه هیئت مدیره با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن روز پنجشنبه مورخ 11 اسفندماه 1401 برگزار گردید و به بررسی موضوعات و موارد انجمن پرداخته شد.      

جلسه هیئت مدیره 14011104

اولین جلسه هیئت مدیره جدید منتخب مجمع عمومی 1401 برگزار شد.

اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی، روز سه‌شنبه مورخ 4 بهمن ماه 1401 با حضور اعضای اصلی هیئت مدیره به میزبانی کارگروه سازندگان در برج اداری آرمیتاژ مشهد برگزار شد. در این جلسه دستورات ذیل مطرح گردید: خوشام ...

منتخبین مجمع 1401

با برگزاری مجمع عمومی؛ اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی انتخاب شدند.

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده‌ انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی، با رأی اعضا، «محسن خندان‌دل»، «احمدرضا صفار طبسی»، «محمدجعفر عین‌القضاة»، «احسان قاسمی» و «مرتضی صادقی» به عنوان اعضای هیئت مدیره و «کاظم حاجی‌پور» به عنوان باز ...