برگزاری گردهمایی اعضای انجمن شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای در خردادماه 1403

برگزاری گردهمایی اعضای انجمن شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای در خردادماه 1403

گردهمایی اعضای انجمن شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی روز یکشنبه 6 خردادماه 1403 در سالن جلسات اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست اعضای هیئت مدیره انجمن اقدامات انجام شده در انجمن، خدمات و برنامه های آتی را شرح دادند. آ ...

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی با حضور اعضای هیئت مدیره، روز یکشنبه مورخ 13 اسفندماه ماه ۱۴۰۲ با دستور جلسه پایان دهمین آیین پاسداشت روز ملی مهندسی در دفتر انجمن برگزار شد. حاضرین جلسه: آقای خنداندل (رئیس هی ...

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی با حضور اعضای هیئت مدیره، روز چهارشنبه مورخ 25 بهمن ماه ۱۴۰۲ در دفتر انجمن برگزار شد. حاضرین جلسه: آقای خنداندل (رئیس هیئت مدیره) آقای صفار طبسی (نائب رئیس) آقای قاسمی (خزانه‌دا ...

هیئت-مدیره-انجمن

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی با حضور اعضای هیئت مدیره، روز دوشنبه مورخ 16 بهمن ماه ۱۴۰۲ در دفتر کارگروه سازندگان مشهد برگزار شد. حاضرین جلسه: آقای خنداندل (رئیس هیئت مدیره) آقای صفار طبسی (نائب رئیس) آقای ق ...

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره، روز شنبه مورخ 25 آذرماه 1402 در محل شرکت اطلس افروز شرق برگزار شد و دستورکارهای ذیل مورد بررسی قرار گرفت: 1- برنامه‌ریزی همایش روز ملی مهندسی 1402 ...

دیدار هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای و انجمن مدیران صنایع

دیدار هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای و انجمن مدیران صنایع

به مناسبت انتخاب هیئت رئیسه جدید انجمن مدیران صنایع، هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای جهت تبریک در دفتر انجمن مدیران صنایع مشهد در ساختمان ساپکو حضور یافتند. در این جلسه آقایان محمودی و خنداندل، روسای محترم دو تشکل بر وفاق تشکلی، جل ...

برگزاری هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

برگزاری هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه که روز یکشنبه مورخ 8 مرداد ۱۴۰۲ در محل دفتر کارگروه سازندگان مشهد انجام شد موارد ذیل به عنوان دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت: اصلاح برنامه‌ریزی جل ...

جلسه هیئت مدیره

برگزاری ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه که روز یکشنبه مورخ 21 خرداد 1402 در محل دفتر شرکت اطلس افروز شرق انجام شد موارد ذیل به عنوان دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت: دوره های آموزشی برنامه ...

دیدار با دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد

دیدار هیئت مدیره انجمن با دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد

با حکم ریاست اتاق بازرگانی مشهد، آقای مهندس علی کبیر به عنوان دبیرکل اتاق مشهد در دوره دهم منصوب شدند. هیئت مدیره انجمن جهت عرض تبریک روز پنجشنبه مورخ 4 خردادماه 1402 در اتاق بازرگانی حضور یافتند. در این جلسه از زحمات و همراهی آقای مهندس کبیر در دوره ...

دیدار با رئیس اتاق بازرگانی مشهد

دیدار هیئت مدیره انجمن با ریاست اتاق بازرگانی مشهد

در پی آغاز به کار دهمین هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی جهت تبریک و دیدار با ریاست جدید اتاق، جناب آقای مهندس محمدرضا توکلی‌زاده روز پنجشنبه 4 خردادماه 1402 در جل ...