منتخبین مجمع 1401

با برگزاری مجمع عمومی؛ اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی انتخاب شدند.

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده‌ انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی، با رأی اعضا، «محسن خندان‌دل»، «احمدرضا صفار طبسی»، «محمدجعفر عین‌القضاة»، «احسان قاسمی» و «مرتضی صادقی» به عنوان اعضای هیئت مدیره و «کاظم حاجی‌پور» به عنوان باز ...

اعضای انجمن 1401

برگزاری مجمع عمومی عادی بطورفوق‌العاده 1401

مجمع عمومی عادی بطورفوق‌العاده انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی در 28 دی ماه 1401 با حضور اکثریت اعضا در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. در این جلسه موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم توسط اعضای محترم انجمن اتخاذ گردید: ۱- انت ...