کتاب برفک

کتاب برفک

کتاب برفک اثر « دان دلیلو » بانام اصلی White Noise سال ۱۹۸۵ منتشر شده است. این رمان داستان فردی به نام «جک گلدنی» است که چندین بار ازدواج کرده است. او به همراه همسرش و فرزندانش زندگی می‌کند و استاد مطالعات حزب نازی و هیتلر در دانشگاهی کوچک در مرکز ایالا ...

کتاب نگرشت را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند

کتاب نگرشت را تغییر بده تا زندگی ات تغییر کند

بدترین و خطرناک‌ترین کاری که افراد انجام می‌دهند، این است که خود را با دیگران مقایسه می‌کنند، شما فقط ظاهر زندگی افراد رو می‌بینید، به ظاهر وضعیت همه عالی هست اما درون زندگی شان تاسف بار است هیچ وقت این کار رو انجام ندهید، به جای تلف کردن وقت با ارزش خو ...

book6

سوریه، فرصت‌های پیش‌رو

سوریه، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور سوریه می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و قوانین ...

book5

عراق، فرصت‌های پیش‌رو

عراق، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور عراق می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و قوانین و ...

book4

ترکمنستان، فرصت‌های پیش‌رو

ترکمنستان، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور ترکمنستان می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و ...

book3

تاجیکستان، فرصت‌های پیش‌رو

تاجیکستان، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تاجیکستان می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و ق ...

book2

چین، فرصت‌های پیش‌رو

چین، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور چین می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و قوانین و ارک ...

book

افغانستان، فرصت‌های پیش‌رو

افغانستان، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور افغانستان می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و ...