کارخانه دیجیتال

انقلاب صنعتی چهارم : کارخانه های دیجیتال

شبکه دیده بان جهانی پروژه ای است که به صورت مشترک  شبکه دیده بان جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد و موسسه مکنزی انجام می گیرد و تحولات انقلاب صنعتی چهارم را رصد می کند. آخرین یافته های این پروژه تاثیر فناوریهای نوین و تحول آفرین بر صنایع تولیدی را مورد بررسی ...

Industry_4.0

انقلاب صنعتی چهارم چیست؟

یکی از موضوعات جذاب و در عین حال یکی از مهم ­ترین چالش­ های پیش روی کشور بحث انقلاب صنعتی چهارم می ­باشد، انقلابی که بر پایه فناوری دیجیتال استوار است و به لحاظ مقیاس و دامنه پیچیدگی بسیار متفاوت­تر از آن چیزی­ست که بشریت به واسطه انقلاب­ های صنعتی پیشین ...