بازار جهانی کار- ویکی گرام

بازار کار چه مشکلاتی دارد؟

مشکلی که در بازار کار وجود دارد، عدم پویایی اقتصاد ایران است. اگر چرخ‌های اقتصاد به حرکت در نیاید، سال‌های سختی پیش‌رو خواهیم داشت. در شرایط تداوم رکود تورمی، فرصت‌های شغلی آب می‌روند و کیفیت کار و اشتغال به‌ شدت افت می‌کند. برای اینکه هر بازاری را بررسی ...