دیدار اعضای هیات مدیره انجمن با ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

صبح امروز مورخ 21 آذر ماه 1397 هیات مدیره انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی با جناب آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی دیدار داشتند. این جلسه با هدف طرح نقطه نظرات تخصصی جناب آقای شافعی جهت طراحی و ترسیم رفتارها و تدوین برنامه های ...