خلاق

خلاقیت و راهکار های افزایش آن

آیا خلاقیت انسان ها از زمان تولد همین بوده و هیچ راهی برای افزایش آن نیست؟ خلاقیت، راهی برای پیدا کردن راه‌حل ‌های جدید و متنوع است، به خصوص در زمان گرفتاری. فکر نمی‌کنم کار و مشکلی وجود داشته باشد که با کمی خلاقیت نتوان آن را حل کرد و یا در آن موفق شد. ...

singapore-750x430

شاخص توسعه انسانی چيست؟

درآمد سرانه را می توان اصلی ترین شاخص برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها دانست اما این شاخص منتقدانی نیز داشته و دارد. در واقع منتقدان معتقدند که این شاخص همه داستان را بازگو نمی‏ کند. برای مثال درآمد سرانه می‏گوید که به طور متوسط هر کدام از افراد یک کشور، د ...