خلاق

خلاقیت و راهکار های افزایش آن

آیا خلاقیت انسان ها از زمان تولد همین بوده و هیچ راهی برای افزایش آن نیست؟ خلاقیت، راهی برای پیدا کردن راه‌حل ‌های جدید و متنوع است، به خصوص در زمان گرفتاری. فکر نمی‌کنم کار و مشکلی وجود داشته باشد که با کمی خلاقیت نتوان آن را حل کرد و یا در آن موفق شد. ...