unnamed (2)

دیتا سنتر

از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی که همراه با شکل گیری مفهوم وب در اینترنت و رونمایی از پروتکل HTTP بود، به اشتراک گذاشتن اسناد و مدارک نسبت به گذشته به امری بسیار ساده و در دسترس تبدیل شد. در همین زمان بود که روز به روز بر تعداد کاربران اینترنت افزوده می شد و همی ...