Eiffel

مهندسین برتر عمران

مهندسین عمران در جهان تاثیرات شگرفی را بر زندگی بشر داشته اند و سبک زندگی یک جامعه را عوض کرده اند. مهندسین عمران زندگی چالش برانگیزی داشته اند. آنها با خلق کردن سازهایی عجیب و شگرف تاریخ سازی کرده اند. برترین مهندسین تاریخ عمران 1-جان اسمیتون (John Smeat ...

wuehymzfrvkp

معرفی رشته مهندسی مکانیک

رشته مهندسی مکانیک، رشته پیاده کننده علم فیزیک است چون حرکت خودرو و عوامل موثر بر روی آن برعهده فیزیک است. اما چگونگی حرکت بر عهده مکانیک است. مهندس مکانیک، اصول اساسی نیرو، انرژی، حرکت و گرما را می‌آموزد و با دانش تخصصی خود، سیستم‌های مکانیکی و دستگاه‌ه ...