ایده ها

ایده ها (اقتصاد جهان با چه تئوری اداره می شود؟)

اقتصاد جهان بر اساس ایده هایی پیش می رود که دانشمندان علم اقتصاد سال ها درباره آنها تحقیق و مباحثه کرده اند. خروجی ذهن اقتصاددانان توسط نیروهای تکنوکرات به برنامه هایی اجرایی و اصول مدیریت کشورها تبدیل می شود. بررسی روند رشد کشورهای توســعه یافته نشان ...

RCEP

بزرگترین قرارداد تجارت آزاد دنیا در ویتنام امضا شد

در روز 16 نوامبر در نشست مجازی و به میزبانی کشور ویتنام پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) به امضای ۱۵ کشور آسیا-اقیانوسیه رسید. این کشورها ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و ۳۰ درصد از جمعیت جهان را پوشش می‌دهند؛ مقیاسی که از پیمان مشابه موسوم ...

کشور کره شمالی

علیه توسعه (زیر پوست پیونگ یانگ چه می گذرد؟)

ناگفته هایی از آخرین وارث کمونیسم کره شمالی یکی از اسرار آمیزترین کشورهای کم.نیستی در جهان است. آنطور که در رسانه ها گفته می شود، نه اطلاعاتی از بیرون به داخل این کشور وارد می شود و نه اطلاعاتی خارج می شود. اما سوال مهمی در مورد کره شمالی وجود دارد. کشوری ...

خلاق

خلاقیت و راهکار های افزایش آن

آیا خلاقیت انسان ها از زمان تولد همین بوده و هیچ راهی برای افزایش آن نیست؟ خلاقیت، راهی برای پیدا کردن راه‌حل ‌های جدید و متنوع است، به خصوص در زمان گرفتاری. فکر نمی‌کنم کار و مشکلی وجود داشته باشد که با کمی خلاقیت نتوان آن را حل کرد و یا در آن موفق شد. ...