دیدار هیات مدیره انجمن با آقای دکتر جمشیدی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی

صبح امروز مورخ 5 دی ماه 1397 هیات مدیره انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی با ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی خراسان رضوی، جناب آقای دکتر جمشیدی و مدیریت محترم نظام فنی و اجرایی ودبیرخانه شورای فنی استان خراسان رضوی، جناب آقای شهی ...

دیدار اعضای هیات مدیره انجمن با ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

صبح امروز مورخ 21 آذر ماه 1397 هیات مدیره انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی با جناب آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی دیدار داشتند. این جلسه با هدف طرح نقطه نظرات تخصصی جناب آقای شافعی جهت طراحی و ترسیم رفتارها و تدوین برنامه های ...

photo_2018-09-24_09-33-17

چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی

چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی با حضور اعضا هیات مدیره در تاریخ 1397/6/25 برگزار شد.