1-7

شش توصیه برای پایبندی به اهداف و برنامه های مالی

اگر می خواهید رؤیاهایتان تحقق یابد، باید برای خود اهداف و برنامه های مالی تعیین کنید و به آنها پایبند بمانید؛ مثلا چطور می خواهید خانه مورد علاقه تان را بخرید یا هنگام تعطیلات یا بازنشستگی به سفر بروید، اگر پول کافی برای انجام این کارها کنار نگذاشته باشید ...