RCEP

بزرگترین قرارداد تجارت آزاد دنیا در ویتنام امضا شد

در روز 16 نوامبر در نشست مجازی و به میزبانی کشور ویتنام پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) به امضای ۱۵ کشور آسیا-اقیانوسیه رسید. این کشورها ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و ۳۰ درصد از جمعیت جهان را پوشش می‌دهند؛ مقیاسی که از پیمان مشابه موسوم ...