مهندس-محسن-خلیلی

نقطه شروع تولید گرایی کجاست؟

در چارچوب معادله تولید محوری، دولت باید سیاستگذار و تسهیل‌گر فضای کسب‌وکار و تامین‌کننده ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان باشد و بخش خصوصی و نهادها و تشکل‌های آن بازیگران اصلی این عرصه و میدان. دغدغه تولید و ایجاد کار و شغل برای جامعه جوان ایرانی، دغدغه‌ای است ...